Maalämpöpumput 2017-11-28T14:29:27+00:00

Maalämpöpumput

Maalämpöpumput hyödyntävät maa- ja kallioperään tai vesistöihin
sitoutunutta aurinkoenergiaa. Kallioon porattu lämpökaivo on
yleisin maalämmön talteenottotapa. Mikäli tontti on iso, voidaan
lämpöä kerätä myös maaperään vaakasuoraan asennettavan
lämmönkeruuputkiston avulla. Putkisto asennetaan maahan noin
metrin syvyyteen. Vesistöjen läheisyydessä keruuputkisto voidaan
ankkuroida painoilla pohjaan.
Varastoitunutta lämpöenergiaa siirretään rakennusten ja
käyttöveden lämmittämiseen lämpöpumppujen avulla.

Pieni kulutus, suuri tuotto

Maalämpöpumpun kompressori toimii sähköllä, jonka osuus pumpun
tuottamasta lämmöstä on parhaimmillaan noin yksi viidesosa. Noin 80 prosenttia maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä otetaan maaperään
varastoituneesta uusiutuvasta energiasta.
Mitä suurempi lämmitysenergiankulutus on, sitä kannattavammaksi
maalämpöpumppu tulee. Lämpöpumpun energiatehokkuus ja alhaiset
käyttökustannukset tuovat lämpöpumppujärjestelmään tehdyn
investoinnin takaisin muutamassa vuodessa.
Vesikiertoinen lattialämmitys soveltuu erityisen hyvin
maalämpöpumpun lämmönjakotavaksi. Nykyisillä
maalämpöpumpuilla päästään tosin lähes yhtä hyviin lämpökertoimiin
myös vesikiertoisilla patterijärjestelmillä.

Pyydä tarjous

Saneeraus
Uudiskohde